ఇక వీటితో పని ఏముంది,Xiaomi Smart Speaker ( IR Control) Unboxing & Review || In Telugu ||Published
In This Video I Am Super Exited To Unboxing & review Xiaomi's Newly Launched XiaomiSmartSpeaker ( IR Control ) One Device With 3 Benefits,Do Watch The Video Without Skipping & Like & share For, Do Subscribe For More Amazing Tech Content.

Purchase Link : https://www.mi.com/in/buy/product/xiaomi-smart-speaker-ir-control?gid=4222800001

Flipkart: http://fkrt.it/uMhQpCNNNN
Amazon: https://amzn.to/3lyBZy5
join For the Latest Deals: https://t.me/vaasutechdeals
If Not Found Or Link invalid Please Serchfor VAASUTECHDEALS In Telegram
Join For Latest updates Telegram Channel: https://t.me/vaasutechvlogs
Join As Member: https://bit.ly/2ZLNusN

Hai Friends Munduga Mee Andariki Naa Channel Ki Swagartam,Eeroju Maroka Sarikotha Video to Meemunduku Vachessanu,Ee Video lo Meeku, Detailed Ga Cheputanu,Videoni Chivaravaraku Chudandi,Mariyu Videoni Like Cheyadam Marichipokandi.

Join As Member: https://bit.ly/2ZLNusN

#XiaomiSmartSpeaker #smartspeaker #techintelugu

Almost Every Day I Will Upload a New Video & Its All About Mobile Phones, Smartphones, Tabs, Smartwatches, Computers, Latest Gadget Happenings & Many More

Please Do Subs To My Channel: https://bit.ly/2HUZ2Bx

On Every Of Your Flipkart & Amazon Purchase I Will Get A Small CommissionPlease Do Visit through The Link And Support Me To Do more videos

My Camera https://amzn.to/2CWDm6V
My Lens https://amzn.to/2JCAYDE
My Mic https://amzn.to/2RA3Fnr
My Blue Yeti Purchase Link: https://amzn.to/2KLII8X
My AirPods https://amzn.to/2SGM6n0
My Tripod https://amzn.to/2P9zGpI
My Memory Card https://amzn.to/2SLFnZc

Thanks For Your Support & Please do subscribe To My Channel “ Vaasutechvlogs "& Press Bell Icon For The Latest Update Notification When We upload A Video

Follow Me On Social Network

Facebook: https://www.facebook.com/VaasuTheYoutuber/
Twitter: https://twitter.com/Gaddamvaasu
Instagram Personal: https://www.instagram.com/VaasuGaddam/
Instagram Channel: https://www.instagram.com/Vaasutechvlogs/

NOTE;- ALL THE IMAGES/PICTURES SHOWN IN THE VIDEO BELONGS TO THE RESPECTIVE OWNERS AND NOT To ME. I AM NOT THE OWNER OF ANY PICTURES SHOWN IN THE VIDEOS. THIS VIDEO IS ONLY FOR EDUCATION PURPOSES ONLY.
Category
Audio
Be the first to comment