റൂളിംഗ് സ്വയം വിമർശനമെന്ന് സ്പീക്കർ എം.ബി രാജേഷ് | Speaker M. B. RajeshPublished
#MBRajesh#AsianetNewsLive #KeralaNewsLive #MalayalamNewsLive
'എം.എം മണിക്കെതിരായ റൂളിംഗ് സഭയുടെ തിരുത്തലിന്റെ തുടക്കം, ഔചിത്യപൂർവമുള്ളതായിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം', സ്‌പീക്കർ എം.ബി രാജേഷ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട്
#MBRajesh #MMMani
Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ► http://goo.gl/Y4yRZG for Malayalam News Live updates

Website ► http://www.asianetnews.com
Facebook ► https://www.facebook.com/AsianetNews
Twitter ► https://twitter.com/AsianetNewsML

Download India’s No. 1 Malayalam Live News Asianet Mobile App:
► For Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vserv.asianet
► For iOS users: https://apps.apple.com/in/app/asianet-news-official/id1093450032

Asianet News - Kerala's No.1 News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. The latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on asianetnews.com
Category
Audio
Be the first to comment