ฟังเพลง Streaming ไม่สะดุดกับ Roon ep.1Published
แนะนำการฟังเพลง Streaming ไม่สะดุดกับ Roon โดย

- เครื่อง Nucleus by Roon
- Arcam SA30 Integrated Amplifier 120w/ch x 2
- Totem Signature One
- Nordost Super Flatline Speaker Cable

By คุณ Krit Deco2000
คุณแมน HD HiFi

@HD HiFi Channel
Category
Audio
Be the first to comment