เทส แอมป์หลอด TS Audio SE 34.1 Tube Amplifier test HOTEL California songPublished
คลิปนี้เป็นทดสอบแอมป์หลอดหลังจากซ่อมเสร็จครับ
Category
Audio
Be the first to comment