เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแอมป์หลอด push pull - class A - low wattPublished
⭐⭐อยากได้แอมป์หลอดเสียงละมุน
พลิ้ว หวานด้วยมั้ง ก็ต้องฟัง
single-ended class A
แต่กำลังขับจะน้อยหน่อย

⭐⭐อยากได้แอมป์หลอดกำลังขับเยอะ
ต้องข้ามไปฝั่ง push-pull
แต่เสียงก็ไม่ละมุนเท่า

⭐⭐แต่ถ้าอยากได้ข้อดีของทั้งคู่
ต้องติดตามดู
AUDIOPHILE | VIDEOPHILE
LIVE STREAM
วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม | สี่โมงเย็น

#audiophilevideophile
#deco2000
#soundariesaudio
#tubeamp
#valveamp
#singleendedtubeamp
#pushpulltubeamp
Category
Audio
Be the first to comment