មកដល់ហេីយPower amplifier MT 9000w និងជាមួយPower amplifier មួយទឹកជាច្រេីនទៀតPublished
សូមអធ្យាស្រ័យនិងអភ័យទោសបើសិនមានកំហុសខុសឆ្គង
#ធារ៉ាលក់គ្រឿងធុងបាស់មួយទឹក#0964448995#0719991043
Category
Audio
Be the first to comment