Featured

Audio amplifier D313 one transistor Audio amplifier Sinhala Electronic Class Amplifier sinhalaPublished
Audio amplifier D313 one transistor Audio amplifier Sinhala Electronic Class Amplifier sinhala sinhalaElectronic


D 313 10UF 25v 4.7k

මේක ලොකු බෆ්ල් වලට පාවිච්චි කරන්න එපා පොඩි ස්පීකර් එකකට හරි පොඩි බෆල් එකකට හරි හයි කරන්න
Category
Audio
Be the first to comment