DIY Amplifier 300B SE (P2)Published
Tiếp theo (P1) VT Audio chia sẻ thêm 1 sơ đồ Âm ly 300B kiểu SE có chất âm hay, dễ lắp ráp, linh kiện phổ thông dễ tim, thân mời các bạn tham khảo...
Category
Audio
Be the first to comment