Đòi giỏi hơn cả kỹ sư Audio hay sao vậy? #ShortsPublished
Có nên lắp thêm loa Trép rời hay không? Cây hỏi mà nhiều người mới chơi Audio rất hay hỏi? Hoặc lắp thêm loa trép có ảnh hưởng gì đến Amply không?
Category
Audio
Be the first to comment