Featured

Test Marantz CD Player 5004 #cdplayer #amplifier #marantz 0798775998Published
Được test với loa yamaha FS330 từ đầu phát Marantz CD 5004 ampli Marantz SR 6006.
Bài hát Giấc mơ chỉ là giấc mơ ca sĩ Hồ Ngọc Hà.
#amplifier #cdplayer #hongocha #eliteaudio
Category
Audio
Be the first to comment